Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

BELLA HATS

Záruční list a návod k užívání a ošetřování pokrývek hlavy 

 

Vážený zákazníků, děkujeme vám, že jste si zakoupil výrobek v Bella Hats. Tento záruční list obsahuje informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě vaši pokrývky hlavy. Spokojenost zákazníka je našim prvořadým cílem.

 

Veškeré pokrývky hlavy v prodejně BELLA HATS splňují požadavky obvykle jakosti a zároveň jsou za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití v souladu s jejich účelem bezpečně. Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a prodejce reklamační řád. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je dostupný na internetových stránkách www.bellahats.eu a na naše prodejně. Záruční list a návod k užívání a ošetřování pokrývek hlavy spolu s nákupním dokladem uschovejte pro případ reklamace. Záruka se ne vztahuje na změní vlastnosti pokrývek hlavy, které vznikli v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastnosti materiálu a nebo na nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v tomto Záručním listu a návodu k užívání a ošetřování pokrývek hlavy.

 

Reklamační řízení muže být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží v prodejně, nejlépe nákupním dokladem. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem ne dohodnou jinak. Zboží musí být řádně vyčištěno a hygienický nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které ne bude splňovat zásady obecně hygieny. Reklamaci je nezbytné nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případně prodlení při pokračujícím užívání zboží muže zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a muže být důvodem zamítnutí reklamace.

 

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost pokrývek jsou různé pojmy. Životnost pokrývek hlavy je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání muže být životnost pokrývek hlavy kratší než poskytována záruka. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zakoupeného zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

 

Zákazník má v případě výskytu vady právo na dodání nové věci , nesmí to však být k povaze vady nepřiměřeně. Pokud to není možné, muže zákazník od kupní smlouvy odstoupit. Pokud však lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na její bezplatné odstranění. Právo na dodání nové věci bez vad nebo na odstoupení od kupní smlouvy má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí výskyt stejně vady po dvou předchozích opravách) nebo pro větší počet vad (současné tři a více odstranitelných vad). Pokud zákazník ne odstoupí od kupní smlouvy, neuplatni právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci, muže požadovat přiměřenou slevu.

 

Výběr pokrývkou hlavy 

 

Při výběru pokrývky hlavy dbejte na to, aby zvolený druh, barva a velikost přesně odpovídali vašim potřebám. Po návratu domu si pokrývkou hlavy ještě jednou v klidu vyzkoušejte. Nevhodné zvolený druh pokrývky hlavy, velikost nebo barva nemohou být důvodem pro pozdější reklamaci.

Výměnu nové, nenošené, nepodložené pokrývky hlavy v originálním obalu s originální visačkou a s nákupním dokladem je možné provést nejpozději do 7 dnů od data prodeje. Takovéto zboží lze vyměnit za zboží stejně, případně vyšší hodnoty. Zboží zakoupené ve slevě a akci nelze vyměnit ani vrátit. Vracení finanční částky za nakoupeného zboží není možné.

 

Velmi důležité je vzít v úvahu, k jakému účelu budete pokrývky hlavy užívat. Z toho plyne odpovědnost uživatele za výběr druhu, materiálového složení, velikostí a barvy v rámci pozdějšího provádění údržby. Je nutné po celou dobu užívání věnovat pozornost všem pravidlům užívání pokrývek hlavy. Obzvlášť důležité je předcházet konkrétním vlivům, které ovlivňují pohodlné užívání a především životnost, jako jsou: vysoká intenzita užívání pokrývek hlavy (nedoporučujeme každodenně užívat jednu pokrývkou hlavy - je nutné je střídat), užívání pokrývky hlavy k nevhodném účelu , praní (ať již ručně tak v automatické práčce), nadměrné vystavování pokrývky hlavy působení vody,slunečnímu záření , chemikáliím, deformování, nevhodnému skladování apod.

Provádění řádně údržby zajištuje dobrý stav pokrývky hlavy a zachovány jeho užitných vlastnosti. K ošetření pokrývek hlavy používejte pouze prostředky k tomuto účelu určené. Nesprávná, popřípadě  nedostatečná údržba pokrývky hlavy výrazně zkracuje dobu její možné dosažitelné životnosti a zhoršuje její užitné vlastnosti.

 

Zásady správného udržování, ošetřování a užívání pokrývek hlavy:

 • pokrývky hlavy skladiště na temném a suchem místě, klobouk nejlépe v kloboukové krabici,

 • Pravidelně odstraňujete prach, nejlépe měkkým žiněným kartáčem, vždy po směru vlasů. Zachyceny prach rozpuštěný kapkou vody totiž vytvoří špinavou skvrnou, která prosákne do plsti a lze ji jen těžko odstranit.

 • Klobouk by neměl být vystaven silnému dešti, neslouží jako náhrada deštníku, jestliže se tak přesto stane, narovnejte záhyby, promáčknuty nebo důlky a jestliže je okraj klobouku svěšeny , překlopte jej nahoru. Je třeba odklopit nahoru i kožený nebo textilní potni pasek. Postavte klobouk na rovnou čistou plochu a nechejte jej volně sušit na vzduchu. Nikdy ne nechávejte klobouk ležet na okraji, zvláště je-li vlhký a ztěžkne. Váha klobouku muže způsobit zvlněni okraje.

 • Jestliže se vám propoti pokožka na hlavě nebo vlasy pod nasazeným kloboukem, odklopte z klobouku potni pásek a počkejte až propoceni a mastnota vyprchá a klobouk uvnitř oschne.

 • Klobouk žádným způsobem neskladejte, chemicky nečistěte, v opačném případě muže dojít k jeho poničení, které muže být důvodem k zamítnutí reklamace.

 

Klobouky:

 

 • výrobky se nesmí prát ani chemicky čistit,

 • Pokud není na klobouku uvedeno, nejsou klobouky okolní proti vodě. To znamená, že mrholení nebo trochu deště klobouku neuškodí . Klobouk však ne nahrazuje deštník.

 • V případě lokálního menšího znečištění lze výrobek čistit vlhkým hadříkem a to pouze v místě skvrny - rozetřít a natvarovat do původního tvaru a nechat uschnout.

 • V případě mechanického ušpiněni/zaprášení lze tento výrobek jemně přečístit žíneným kartáčem a osvěžit nad mírnou parou (napařovací přístroj, napařovací žehličkou nebo vážnou konvicí, vařící vodou z minimální vzdálenosti 30 cm). Rovněž při ztrátě tvaru lze tvar částečně obnovit napařením výrobku  a natvarovaním do původního tvaru. Poté opět nechat uschnout.

 • V případě lokálního menšího umaštěni lze výrobek vyčistit hadříkem namočeným v organickém rozpouštědle (perchlor, trichlor) a to pouze v místě skvrny rozetřít do ztracena a natvarovat do původního tvaru.

 • Optimální skladování je na umělohmotné hlavě nebo položením okrajem vzhůru . Toto je zvlášť důležité u klobouku s velkým okrajem.

 • Klobouky by měli být chráněny před prachem nejlépe v kloboukové krabici nebo ve skříni.

 

Letní klobouky:

 

 • klobouky jsou vyrobeny z přírodních materiálu (palmový list, sláma, mořská tráva, viskóza palmového listu, viskóza, mořská tráva, papírové vlákno atd.)

 • Klobouk žádným způsobem neskládejte, muže dojít k jeho nevratnému poškození.

 • Klobouk chraňte před proniknutím, hrozí nevratná deformace tvaru.

Šité výrobky:

 

 • výrobky se nesmí prát, protože hrozí vysrážení materiálů a výrobek by se mohl deformovat.

 • Skvrny je možné vyčistit vlhkým hadříkem nebo houbičkou běžnými rozpouštědly (například technický benzin) s malým množstvím vody.

 

Pletené výrobky:

 

 • výrobky se nesmí prát, pouze chemicky čistit například tetrachlorethylenem (perchlor) nebo nejlépe v čistírně.